Beleid

Iedereen die deelneemt aan activiteiten van stichting KVW Neerbeek wordt geacht zich te conformeren aan de gedragscode en de voor de stichting geldende omgangsregels.

Voor alle vrijwilligers vanaf 18 jaar die actief met de jeugd bezig zijn, belast zijn met gevoelige informatie en/of verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de organisatie, wordt een VOG aangevraagd.

Maatregelen

De maatregelen die we reeds hebben getroffen zijn:

  • Er is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.
  • Er is een veiligheidscoördinator aangesteld.
  • Er wordt een actief aanstellingsbeleid gehanteerd.
    Nieuwe vrijwilligers worden gevraagd naar vorige vrijwilligersactiviteiten en deze activiteiten kunnen worden nagegaan.
  • Gedragsregels van KVW Neerbeek en de signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag worden onder de aandacht gebracht.
  • De bestaande algemene gedragsregels en de waarden en normen worden verder uitgewerkt en hier worden afspraken over gemaakt.
  • Er wordt een actief integriteits- en preventiebeleid gevoerd.
  • De VOG is verplicht gesteld aan vrijwilligers vanaf 18 jaar oud.

Belang VOG

Het is belangrijk dat iedereen – en met name minderjarigen en kwetsbare groepen – in een veilige omgeving deel kan nemen aan activiteiten. Als stichting KVW Neerbeek is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. Het hebben van een VOG door vrijwilligers, die met minderjarigen en/of gevoelige informatie werken, is één van de mogelijke manieren om voor zo’n omgeving te zorgen.

Contactgegevens:

E: vcp@kvwneerbeek.nl

T: 06 30 60 89 11

Cora Nijsten

Vertrouwenscontactpersoon

E: veiligheidscoordinator@kvwneerbeek.nl

T: 06 53 83 63 05

Sven Dormans

Veiligheidscoördinator
Privacyverklaring

De informatie en andere inhoud op deze website kan vertrouwelijk zijn. Kindervakantiewerk Neerbeek verzoekt bezoekers vriendelijk deze inhoud niet te gebruiken, te kopiëren en/of te delen zonder toestemming van de auteur.  De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Kindervakantiewerk Neerbeek kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.