DE KVW WEEK DURP ZAL PLAATSVINDEN VAN

MAANDAG 30 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021

>>> Durp is VOLGEBOEKT <<<

Als u nu nog inschrijft komt u op de wachtlijst te staan. Mochten er ná 1 augustus nog plekken beschikbaar komen dan zullen wij de eerste op de wachtlijst benaderen om toch nog mee te doen.

Wie:

Kinderen van groep 1 t/m 4

Waar:

Hoofdlocatie: Gemeenschapshuis Neerbeek. Let op: u moet uw kind(eren) dagelijks zelf naar de locatie brengen en aldaar ook weer ophalen. Alle overige locaties zullen in en rondom Neerbeek, Beek, Geleen en Stein zijn (op de fiets te bereiken). U ontvangt na inschrijving t.z.t. meer informatie hierover.

Wat:

Dagelijks programma van leuke activiteiten. Houd er rekening mee dat we bij zéér slecht weer mogelijk enkele activiteiten moeten wijzigen of afgelasten. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte proberen te stellen via onze social-media kanalen.

Veiligheid:

Kinderen mogen onderling gewoon contact hebben, maar leiding zal zoveel mogelijk afstand houden van elkaar en van de kinderen. Daarnaast zullen we zorgen voor goede hygiëne maatregelen en de adviezen en het protocol van de overheid naleven. Uiteraard zal deelname niet mogelijk zijn bij klachten die kunnen wijzen op het corona virus. Uitgebreidere informatie volgt na de inschrijving.

Mocht u vragen hebben, bijvoorbeeld over de veiligheid omtrent het corona virus, dan kunt u contact opnemen met de hoofdleiding: Anneke Smeets via 06-23998606.

Kosten:  

Groep 1 t/m groep 4: € 35,- voor de hele week. U kunt het bedrag overmaken naar KVW Neerbeek NL76 RABO 0104912529 onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren).

 Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor de geplande activiteiten deze week. Wanneer deze vol zijn zullen wij hierover communiceren via onze website en onze social-media kanalen. Het kan dus op enig moment zijn dat u op een wachtlijst komt te staan dus ben er snel bij!